Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Získajte ZADARMO vstupy na kreditované vzdelávanie a
ITAPA Health & Care konferenciu

Pozývame Vás a Vašich kolegov na konferenciu ITAPA Health & Care a kreditovaný kurz pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné sestry!

Konferencia aj vzdelávanie sa uskutočnia v dátumoch od 26 – 27.03.2024 v Hoteli Bešeňová

Počas 2 dní sa tak viete zúčastniť niekoľkých zaujímavých podujatí, na ktoré sa môžete jednoducho prihlásiť:

 • Kreditovaný kurz: Digitálne zdravie a základy telemedicíny pre zdravotnícke povolania
  “Program kreditovaného vzdelávania zastrešia odborníci na trendy Digitálneho zdravia a nosnými témami budú aj základy kybernetickej bezpečnosti či využívanie nástrojov digitalizácie v prostredí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.”
 • ITAPA HEALTH
  “HEALTH časť je venovaná hlavne témam z oblasti zdravotníctva, inováciám v zdravotníctve, legislatíve a novým zákonom, prístupu a možnostiam zdravotnej starostlivosti, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale aj výrobcom a distribútorom technologických noviniek v oblasti diagnostiky a terapie.”
 • ITAPA CARE
  “CARE časť je neodmysliteľnou súčasťou tejto konferencie, venovaná najmä budúcnosti dlhodobej starostlivosti, inováciám v doliečovacej starostlivosti v nemocniciach, ošetrovateľským centrám a zariadeniam sociálnych služieb. Zaznejú tiež témy ako súčasná slovenská legislatíva a financovanie, kto sú kľúčoví hráči siete poskytovateľov dlhodobej starostlivosti a ako zabezpečiť personálnu stabilitu.”

Vstupy na konferenciu a vzdelávacie semináre môžete kombinovať a získať ich pre svoje kolegyne a kolegovČítajte ďalej a vyberte si o čo máte záujem! 

Tešíme sa na Vás! 

Služby Healthhub sú financované z prostriedkov Európskej komisie únie a Plánu obnovy. Vďaka tejto podpore vieme naše služby a vzdelávacie aktivity poskytovať bezplatne pre našich klientov. Podmienkou získania takejto podpory je, aby Vaša organizácia nemala naplnený limit minimálnej pomoci, aby  sme vám mohli hodnotu služieb zapísať do registra minimálnej pomoci. Celým procesom Vás jednoducho prevedieme. 

1. Kreditovaný kurz: Digitálne zdravie a základy telemedicíny pre zdravotnícke povolania

 • Dátum a čas: 27.03., 9:30 – 17:00
 • Počet miest: 90 účastníkov (podľa poradia registrácie účastníkov)

Popis: HealthHub v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskou spoločnosťou pre farmakoekonomiku si dovoľujú pozvať lekárov, lekárky a zdravotné sestry na kreditované vzdelávanie na tému Digitálne zdravie a základy telemedicíny pre zdravotnícke povolania. Program vzdelávania zastrešia odborníci na trendy Digitálneho zdravia a nosnými témami budú aj základy kybernetickej bezpečnosti či využívanie nástrojov digitalizácie v prostredí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prednášajúci majú pre Vás pripravené zaujímavé témy aj interaktívne zapojenie do témy prostredníctvom dostupných a jednoduchých nástrojov, či príkladov z praxe, s ktorými sa budete vedieť stotožniť. 

Počet kreditov: Vzdelávanie bude kreditované Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, pričom za účasť bude možné získať        6 kreditov.

 

S podporou

2. ITAPA CARE

 • Dátum a čas: 26.03., 10:00 – 17:35
 • Počet miest:  90 účastníkov (podľa poradia registrácie účastníkov)

Popis: Dlhodobá starostlivosť je súčasťou prvého dňa konferencie ITAPA Health & Care 2024. Táto časť sa bude venovať výzvam a riešeniam v dlhodobej starostlivosti, manažmente v oblasti bezvládnych osôb či profesionálnej opatrovateľskej službe v teréne. V závere sú pre Vás pripravené workshopy so zameraním na nasledovné témy: “Efektívny manažment následnej starostlivosti od prepustenia z nemocnice po prijatie do zariadenia sociálnych služieb”“Riadenie rizika destabilizácie v praxi ako nástroj rozvoja kvality starostlivosti”.

 

3.   2 dňový vstup na konferenciu ITAPA Health & Care 

 • Dátum a čas: 26.03. – 27.03
 • Počet miest: 90 účastníkov (podľa poradia registrácie účastníkov)
 • Popis:   Ponúkame Vám ZADARMO vstup na prestížnu 2-dňovú konferenciu ITAPA Health & Care, ktorá bude prebiehať v dátumoch od  26 – 27.03. v Hoteli Bešeňová. Cieľom 2-dňového podujatia je vytvoriť priestor pre kritickú diskusiu o aktuálnych témach v oblasti zdravotníctva. Konferencia predstaví kľúčových aktérov v zdravotníctve a bude prepájať tých najzaujímavejších predstaviteľov z prostredia verejnej správy, zdravotnej starostlivosti, farmaceutického priemyslu, technologických spoločností, lekárov, vedcov, ale aj politikov.

S podporou

HealthHub tím

Dunajská 25, 811 02 Bratislava


hello@healthhub.sk

+421 949 411 878