Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Projektový koordinátor

Hľadáme do rastúceho tímu človeka, ktorý sa nebojí výziev. Spúštame inšpiratívny projekt, ktorý pomôže digitalizácii zdravotníctva a ty vieš byť pri tom. Hľadáme človeka, ktorý nám pomôže manažovať široké konzorcium partnerov, ktorý sa nebojí komunikácie s Európskou komisiou, vie výborne po anglicky a chce aby jeho práca mala zmysel.

Projektový aj finančný manažment nie je raketová veda, napriek tomu ale uvítame nejaké skúsenosti v tejto oblasti. Projekt ponúka unikátnu príležitosť skúsiť si prácu aj s verejným, mimovládnym aj súkromným sektorom.

Osobnostné predpoklady:
 • organizačné schopnosti, vynikajúci time-manažment
 • Angličtine aspoň na úrovni B2
 • komunikačné a prezentačné zručnosti, profesionálne vystupovanie,
 • analytické myslenie a pragmatický prístup k riešeniu prípadných problémov
 • schopnosť stanoviť si priority a prípadný multitasking
Náplň práce:
 • Podpora pri riadení projektu a koordinácii projektových aktivít – úzka spolupráca s projektovým manažérom
 • Kontrola plnenia harmonogramu prác
 • Kontrola čerpania financií, dodržiavania stanovených pravidiel a rozpočtu
 • Komunikácia s projektovými partnermi a členmi projektového tímu (koordinácia administratívnych záležitostí, implementácie, …)
 • Komunikácia s donormi (na slovenskej a európskej strane – pridelení projektoví manažéri)
 • Komunikácia s potenciálnymi klientami projektu (externé subjekty so záujmom zapojiť sa do aktivít projektu – dodávatelia a záujemcovia o projektové aktivity)
 • Spolupráca pri organizácii eventov realizovaných v rámci diseminácie projektu
 • Administratívne zastrešenie projektu (kompletizácia administratívnych podkladov zo strany prijímateľa aj partnerov, príprava žiadostí o platbu, monitorovanie projektu – stav aktivít a súvisiace vykazovanie smerom k riadiacim orgánom, vedenie kompletnej a detailnej dokumentácie k projektu)