Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Administratívny asistent / asistentka

 • Miesto: Dunajská 25, 811 08 Bratislava
 • Druh úväzku: Dohoda o brigádnickej práci študenta
 • Termín nástupu: ASAP
 • Odmena: 6,5€ / brutto
Kto sme?

Centrum inovatívneho zdravotníctva alebo aj HealthHub je EDIH s poslaním urýchliť digitalizáciu a inovácie na Slovensku. Našou misiou je zvýšiť dôveru v technológie súvisiace so zdravím, zabezpečiť presnejšiu diagnostiku, lepšiu prevenciu chorôb a efektívnejšiu liečbu.

Centrum vytvorí do roku 2025 sieť zahŕňajúcu všetky kľúčové slovenské spoločnosti a verejné inštitúcie podporujúce moderné riešenia v zdravotníctve. Naše testovacie, vývojové a implementačné kapacity zabezpečia digitálnu transformáciu zdravotníctva, ktorej výsledkom bude signifikantné zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

Naše služby pokrývajú kybernetickú bezpečnosť, vysokovýkonnú výpočtovú techniku (HPC), umelú inteligenciu (AI), telemedicínu, internet vecí (IoT) alebo robotiku. Naše služby sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám zdravotníckeho priemyslu pokrývajúceho kľúčové oblasti ako: Testovanie pred investovaním, Zručnosti a školenia, Podpora pri hľadaní investícií, Inovačný ekosystém a vytváranie sietí a Podpora pre verejný sektor.

Healthhub výrazne ovplyvní zdravotnú starostlivosť na Slovensku s potenciálom rozšírenia do celej Európy. Predpokladáme, že najmenej 450 organizácií bude mať prospech z výrazného zvýšenia indexu digitálnej zrelosti a zároveň odhadujeme, že projekt spustí minimálne 6 mil.€ dodatočných investícií a zvýši vyspelosť trhu zapojených začínajúcich podnikov.

Náplň práce:
 • Administratívna podpora pre projektového manažéra
 • Podpora pri príprave vzdelávacích podujatí
 • Komunikácia s klientmi HealthHub
 • Podieľanie sa na vytváraní akceleračného programu
 • Asistencia pri organizovaní aktivít HealthHub
Náplň práce:
 • Práca na Európskom projekte a POO a spoznanie ich procesov fungovania 
 • Komunikácia so zaujímavými osobnosťami slovenského zdravotníctva
 • Podieľanie sa na digitalizácii slovenského zdravotníctva
 • Vytváranie kontentu na webovej stránke
 • Možnosť práce na pripravovanom akceleračnom programe pre slovenské nemocnice
 • Flexibilný pracovný čas a možnosť práce z domu
Máš záujem?: