Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

HealthHub vám ponúka širokú škálu služieb so zameraním na vaše potreby. Od vstupného testovania a zhodnotenia, cez konkrétne návrhy inovatívnych riešení až po úspešnú realizáciu. Zvýšime vašu odbornosť a digitálne zručnosti. Pomôžeme vám s hľadaním investícií, ako aj s tvorbou plánov a optimalizačných riešení.

Zároveň poskytujeme odborné znalosti a prístup k existujúcim testovacím zariadeniam v spolupráci s kľúčovými partnermi.

Testovanie pred investovaním

Zručnosti a školenia

Podpora pri hľadaní investícií

Inovačný ekosystém a vytváranie sietí

Podpora verejného sektora