Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Prostredníctvom HealthHub môžete využívať širokú škálu služieb so zameraním na vaše potreby, pričom Vám objednané služby budú prefinancované v plnej výške nasledovne:

O službu môžete požiadať ak ste:

V prípade, že máte vyčerpanú podporu zo schémy de minimis, môžete si službu hradiť z vlastných zdrojov.

Oblasť služby Partner Rozsah* Hodnota poskytnutej služby Hodnota služby pre klienta
Testovanie pred investovaním
Hodnotenie digitálnej vyspelosti HealthHub 3 hod. 32 € / hod. 0 €
Príprava plánu digitálnej transformácie HealthHub 7 man‑day 768 € / man‑day 0 €
Príprava plánu digitálnej transformácie Slovenská Technická Univerzita 6 man‑day 307 € / man‑day 0 €
Príprava plánu digitálnej transformácie Univerzita P.J. Šafárika 9 hod. 224 € / hod. 0 €
Testovanie funkcionalít vyvinutých riešení Slovenská Technická Univerzita 8 man‑day 413€/ man‑day 0 €
Testovanie funkcionalít vyvinutých riešení AISlovakIA 4 man‑day 591 € / man‑day 0 €
Audit kybernetickej bezpečnosti HealthHub 8 man‑day 827 € / man‑day 0 €
Manažment riadenia rizikových procesov kybernetických hrozieb Credibilis 1 man‑day 650 € / man‑day 0 €
Podpora integrácie, adaptácie a Univerzita Komenskéhostomizácia rôznych pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí, telemedicína, 3D tlač,…) Slovenská Technická Univerzita 7 man‑day 413 € / man‑day 0 €
Podpora integrácie, adaptácie a Univerzita Komenskéhostomizácia rôznych pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí, telemedicína, 3D tlač,…) AISlovakIA 5 man‑day 473 € / man‑day 0 €
Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové učenie, testovanie) Slovenská Technická Univerzita 10 man‑day 413 € / man‑day 0 €
Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové učenie, testovanie) AISlovakIA 9 man‑day 502 € / man‑day 0 €
Testovanie kybernetickej bezpečnosti HealthHub 8 man‑day 827 € / man‑day 0 €
Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inovácií HealthHub 6 man‑day 791 € / man‑day 0 €
Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inovácií ESPRI 8 man‑day 591 € / man‑day 0 €
Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientov Univerzita Komenského 3 man‑day 295 € / man‑day 0 €
Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientov Premedix Academy 6 man‑day 232 € / man‑day 0 €
Testovanie záujmu cieľových skupín HealthHub 6 man‑day 827 € / man‑day 0 €
Testovanie záujmu cieľových skupín Univerzita Komenského 3 man‑day 295 € / man‑day 0 €
Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti HealthHub 17 man‑day 827 € / man‑day 0 €
Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Univerzita Komenského 20 man‑day 295 € / man‑day 0 €
Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Premedix Academy 150 hod. 41 € / hod. 0 €
Testovanie inovácie na nemocničnom digitálnom dvojčati AISlovakIA 5 man‑day 650 € / man‑day 0 €
Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike – neakcelerované prostredie CPU SAV 245 node-hod 1 € / node-hod 0 €
Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike – akcelerované prostredie GPU SAV 350 node-hod 2 € / node-hod 0 €
Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálne technológie Slovenská Technická Univerzita 4 man‑day 354 € / man‑day 0 €
Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálnetechnológie AISlovakIA 3 man‑day 473 € / manday 0 €
Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálne technológie Univerzita Komenského 5 man‑day 295 € / man‑day 0 €
Prístup k testovacím a experimentálnym biomedicínskym zariadeniam Univerzita Komenského 5 man‑day 295 € / man‑day 0 €
Zručnosti a školenia
Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu HealthHub 6 hod. 362 € / účasť 0 €
Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu Univerzita P.J. Šafárika 1.5 hod. 72 € / účasť 0 €
Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu AISlovakIA 2 man‑day 142 € / účasť 0 €
Školenia AI Univerzita Komenského 8 hod. 119 € / účasť 0 €
Školenia AI Slovenská Technická Univerzita 8 hod. 34 € / účasť 0 €
Školenia AI AISlovakIA 2 man‑day 80 € / účasť 0 €
Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicína, internet vecí, HPC, 3D tlač,…) Slovenská Technická Univerzita 8 hod. 73 € / účasť 0 €
Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicína, internet vecí, HPC, 3D tlač,…) AISlovakIA 2 man‑day 53 € / účasť 0 €
Kurzy kybernetickej bezpečnosti pre rôzne cieľové skupiny (zdravotnícky personál, používatelia, manažéri, IT manažéri a technici, špecialisti na kybernetickú bezpečnosť) Credibilis 4 hod. 69 € / účasť 0 €
Praktické školenie kybernetickej bezpečnosti APEL 2 hod. 252 € / účasť 0 €
Business koučing Crowdberry 3 man‑day 473 € / manday 0 €
Business koučing Perry Talents 5 hod. 242 € / hod. 0 €
Business koučing Limerock 20 hod. 124 € / hod. 0 €
Business koučing BC Angels 8 hod. 236 € / hod. 0 €
Školenia vo vybraných biomedicínskych oblastiach Premedix Academy 8 hod. 209 € / účasť 0 €
AI tematické okrúhle stoly a workshopy Premedix Academy 6 hod. 278 € / účasť 0 €
AI tematické okrúhle stoly a workshopy AISlovakIA 2 man‑day 106 € / účasť 0 €
Zvyšovanie povedomia (roadshows, konferencie, workshopy s aktívnou účasťou) APEL 6 hod. 385 € / účasť 0 €
Podpora pri hľadaní investícií
Podpora spoločností a verejných inštitúcií v prístupe k verejnému financovaniu HealthHub 20 man‑day 886 € / man‑day 0 €
Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom Crowdberry 4 man‑day 532 / man‑day 0 €
Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom Perry Talents 8 hod. 242 € / hod. 0 €
Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom Limerock 36 hod. 124 € / hod. 0 €
Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom ESPRI 4 man‑day 591 € / man‑day 0 €
Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom BC Angels 1 man‑day 1 181 € / man‑day 0 €
Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového kapitálu Perry Talents 3 man‑day 242 € / man‑day 0 €
Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového kapitálu BC Angels 1 man‑day 1 181 € / man‑day 0 €
Inovačný ekosystém a vytváranie sietí
Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach HealthHub 2 man‑day 378 € / man‑day 0 €
Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach Crowdberry 5 man‑day 473 € / man‑day 0 €
Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach Limerock 6 hod. 118 € / hod. 0 €
Informačné podujatia a veľtrhy APEL 2 man‑day 449 € / účasť 0 €
Informačné podujatia a veľtrhy Perry Talents 5 hod. 413 € / účasť 0 €
Matchmakingové aktivity APEL 2 hod. 95 € / hod. 0 €
Matchmakingové aktivity Limerock 8 hod. 100 € / hod. 0 €
Podpora prístupu k európskej sieti EDIH APEL 4 hod. 100 € / hod. 0 €
Identifikácia inovácií a inovatívnych spoločností Limerock 4 man‑day 944 € / man‑day 0 €
Podpora verejného sektora
Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánov HealthHub 3 hod. 85 € / hod. 0 €
Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánov ESPRI 2 hod. 89 € / hod. 0 €
Príprava digitálnych transformačných plánov HealthHub 9 man‑day 1 064 € / man‑day 0 €
Príprava digitálnych transformačných plánov ESPRI 3 man‑day 591 € / man‑day 0 €
Optimalizácia procesov verejných organizácií ESPRI 3 man‑day 591 € / man‑day 0 €
Podpora k adaptácii digitálnej inovácie HealthHub 3 man‑day 1 066 € / man‑day 0 €
Podpora k adaptácii digitálnej inovácie Univerzita Komenského 50 hod. 47 € / hod. 0 €
Podpora k adaptácii digitálnej inovácie Slovenská Technická Univerzita 4 man‑day 254 € / man‑day 0 €
Podpora k adaptácii digitálnej inovácie ESPRI 3 man‑day 591 € / man‑day 0 €
Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánov AISlovakIA 4 hod. 266 € / účasť 0 €
Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánov ESPRI 5 man‑day 591 € / man‑day 0 €
*Rozsah služieb je orientačný a môže sa líšiť od komplexnosti organizácie či služby
Názov služby Rozsah Hodnota poskytnutej služby
Testovanie pred investovaním
Hodnotenie digitálnej vyspelosti 125 € 32 € / hodina
Príprava plánu digitálnej transformácie 7 000 € 768 € / 8 hodín
Testovanie funkcionalít vyvinutých riešení 3 000 € 307 € / 8 hodín
Audit kybernetickej bezpečnosti 7 000 € 224 € / hodina
Manažment riadenia rizikových procesov kybernetických hrozieb 6 500 € 413 € / 8 hodín
Podpora integrácie, adaptácie a customizácia rôznych pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí, telemedicína, 3D tlač,…) 3 750 € 591 € / 8 hodín
Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové učenie, testovanie) 2 500 € 827 € / 8 hodín
Testovanie kybernetickej bezpečnosti 8 000 € 650 € / 8 hodín
Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inovácií 6 000 € 413 € / 8 hodín
Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientov 2 250 € 0 €
Testovanie záujmu cieľových skupín 1 500 € 0 €
Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 3 500 € 0 €
Testovanie inovácie na nemocničnom digitálnom dvojčati 1 500 € 0 €
„Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike „ 2 000 € 0 €
Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálne technológie 2 500 € 0 €
Prístup k testovacím a experimentálnym biomedicínskym zariadeniam 3 750 € 0 €
Zručnosti a školenia
Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu 1 750 € 0 €
Školenia AI 1 000 € 0 €
Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicínaa internet vecí, HPC, 3D tlač,…) 1 500 € 0 €
Kurzy kybernetickej bezpečnosti pre rôzne cieľové skupiny (zdravotnícky personál, používatelia, manažéri, IT manažéri a technici, špecialisti na kybernetickú bezpečnosť) 1 000 € 0 €
Praktické školenie kybernetickej bezpečnosti 1 500 € 0 €
Business koučing 2 000 € 0 €
Školenia vo vybraných biomedicínskych oblastiach 750 € 0 €
AI tematické okrúhle stoly a workshopy 1 500 € 0 €
Zvyšovanie povedomia (roadshows, konferencie, workshopy s aktívnou účasťou) 2 500 € 0 €
Podpora pri hľadaní investícií
Podpora spoločností a verejných inštitúcií v prístupe k verejnému financovaniu 8 000 € 0 €
Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom 2 000 € 0 €
Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového kapitálu 500 € 0 €
Inovatívny ekosystém a networking
Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach 2 500 € 0 €
Informačné podujatia a veľtrhy 2 500 € 0 €
Matchmakingové aktivity 300 € 0 €
Podpora prístupu k európskej sieti EDIH 250 € 0 €
Identifikácia inovácií a inovatívnych spoločností 1 750 € 0 €
Podpora verejného sektora
Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánov 350 € 0 €
Príprava digitálnych transformačných plánov 3 250 € 0 €
Optimalizácia procesov verejných organizácií 4 750 € 0 €
Podpora k adaptácii digitálnej inovácie 2 500 € 0 €
Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánov 11 000 € 0 €