Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Prostredníctvom HealthHub môžete využívať širokú škálu služieb so zameraním na vaše potreby, pričom Vám objednané služby budú prefinancované v plnej výške nasledovne:

O službu môžete požiadať ak ste:

V prípade, že máte vyčerpanú podporu zo schémy de minimis, môžete si službu hradiť z vlastných zdrojov.

P.č.Oblasť službyPartnerRozsah*Hodnota poskytnutej službyHodnota služby pre klienta
Testovanie pred investovaním
T2.1Hodnotenie digitálnej vyspelostiHealthHub3 hod.32 € / hod.0 €
T2.2Príprava plánu digitálnej transformácieHealthHub7 man‑day768 € / man‑day0 €
T2.2Príprava plánu digitálnej transformácieSlovenská Technická Univerzita6 man‑day307 € / man‑day0 €
T2.2Príprava plánu digitálnej transformácieUniverzita P.J. Šafárika9 hod.224 € / hod.0 €
T2.3Testovanie funkcionalít vyvinutých riešeníSlovenská Technická Univerzita8 man‑day413€/ man‑day0 €
T2.3Testovanie funkcionalít vyvinutých riešeníAISlovakIA4 man‑day591 € / man‑day0 €
T2.4Audit kybernetickej bezpečnostiHealthHub8 man‑day827 € / man‑day0 €
T2.5Manažment riadenia rizikových procesov kybernetických hroziebCredibilis1 man‑day650 € / man‑day0 €
T2.6Podpora integrácie, adaptácie a customizácia rôznych
pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí,
telemedicína, 3D tlač,…)
Slovenská Technická Univerzita7 man‑day413 € / man‑day0 €
T2.6Podpora integrácie, adaptácie a customizácia rôznych
pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí,
telemedicína, 3D tlač,…)
AISlovakIA5 man‑day473 € / man‑day0 €
T2.7Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové
učenie, testovanie)
Slovenská Technická Univerzita10 man‑day413 € / man‑day0 €
T2.7Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové
učenie, testovanie)
AISlovakIA9 man‑day502 € / man‑day0 €
T2.8Testovanie kybernetickej bezpečnostiHealthHub8 man‑day827 € / man‑day0 €
T2.9Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inováciíHealthHub6 man‑day791 € / man‑day0 €
T2.9Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inováciíESPRI8 man‑day591 € / man‑day0 €
T2.10Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientovUniverzita Komenského3 man‑day295 € / man‑day0 €
T2.10Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientovPremedix Academy6 man‑day232 € / man‑day0 €
T2.11Testovanie záujmu cieľových skupínHealthHub6 man‑day827 € / man‑day0 €
T2.11Testovanie záujmu cieľových skupínUniverzita Komenského3 man‑day295 € / man‑day0 €
T2.12Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti
HealthHub17 man‑day827 € / man‑day0 €
T2.12Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti
Univerzita Komenského20 man‑day295 € / man‑day0 €
T2.12Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti
Premedix Academy150 hod.41 € / hod.0 €
T2.13Testovanie inovácie na nemocničnom digitálnom dvojčatiAISlovakIA5 man‑day650 € / man‑day0 €
T.2.14.1Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike – neakcelerované prostredie
CPU
SAV245 node-hod1 € / node-hod0 €
T.2.14.2Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike – akcelerované prostredie
GPU
SAV350 node-hod2 € / node-hod0 €
T2.15Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé
digitálne technológie
Slovenská Technická Univerzita4 man‑day354 € / man‑day0 €
T2.15Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé
digitálne technológie
AISlovakIA3 man‑day473 € / manday0 €
T2.15Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé
digitálne technológie
Univerzita Komenského5 man‑day295 € / man‑day0 €
T2.16Prístup k testovacím a experimentálnym biomedicínskym zariadeniamUniverzita Komenského5 man‑day295 € / man‑day0 €
Zručnosti a školenia
T3.1Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciuHealthHub6 hod.362 € / účasť0 €
T3.1Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciuUniverzita P.J. Šafárika1.5 hod.72 € / účasť0 €
T3.1Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciuAISlovakIA2 man‑day142 € / účasť0 €
T3.2Školenia AIUniverzita Komenského8 hod.119 € / účasť0 €
T3.2Školenia AISlovenská Technická Univerzita8 hod.34 € / účasť0 €
T3.2Školenia AIAISlovakIA2 man‑day80 € / účasť0 €
T3.3Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicína,
internet vecí, HPC, 3D tlač,…)
Slovenská Technická Univerzita8 hod.73 € / účasť0 €
T3.3Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicína,
internet vecí, HPC, 3D tlač,…)
AISlovakIA2 man‑day53 € / účasť0 €
T3.4Kurzy kybernetickej bezpečnosti pre rôzne cieľové skupiny (zdravotnícky
personál, používatelia, manažéri, IT manažéri a technici, špecialisti na
kybernetickú bezpečnosť)
Credibilis4 hod.69 € / účasť0 €
T3.5Praktické školenie kybernetickej bezpečnostiAPEL2 hod.252 € / účasť0 €
T3.6Business koučingCrowdberry3 man‑day473 € / manday0 €
T3.6Business koučingPerry Talents5 hod.242 € / hod.0 €
T3.6Business koučingLimerock20 hod.124 € / hod.0 €
T3.6Business koučingBC Angels8 hod.236 € / hod.0 €
T3.7Školenia vo vybraných biomedicínskych oblastiachPremedix Academy8 hod.209 € / účasť0 €
T3.8AI tematické okrúhle stoly a workshopyPremedix Academy6 hod.278 € / účasť0 €
T3.8AI tematické okrúhle stoly a workshopyAISlovakIA2 man‑day106 € / účasť0 €
T3.9Zvyšovanie povedomia (roadshows, vstupenky na konferencie)APEL6 hod.385 € / účasť0 €
T3.9.1Zvyšovanie povedomia (konferencie s aktívnou účasťou)APELIndividuálne2 500 € / účasť0 €
Podpora pri hľadaní investícií
T4.1Podpora spoločností a verejných inštitúcií v prístupe k verejnému
financovaniu
HealthHub20 man‑day886 € / man‑day0 €
T4.2Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným
finančným inštitúciám a investorom
Crowdberry4 man‑day532 / man‑day0 €
T4.2Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným
finančným inštitúciám a investorom
Perry Talents8 hod.242 € / hod.0 €
T4.2Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným
finančným inštitúciám a investorom
Limerock36 hod.124 € / hod.0 €
T4.2Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným
finančným inštitúciám a investorom
ESPRI4 man‑day591 € / man‑day0 €
T4.2Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným
finančným inštitúciám a investorom
BC Angels1 man‑day1 181 € / man‑day0 €
T4.3Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového
kapitálu
Perry Talents3 man‑day242 € / man‑day0 €
T4.3Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového
kapitálu
BC Angels1 man‑day1 181 € / man‑day0 €
Inovačný ekosystém a vytváranie sietí
T5.1Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiachHealthHub2 man‑day378 € / man‑day0 €
T5.1Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiachCrowdberry5 man‑day473 € / man‑day0 €
T5.1Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiachLimerock6 hod.118 € / hod.0 €
T5.2Informačné podujatia a veľtrhyAPEL2 man‑day449 € / účasť0 €
T5.2Informačné podujatia a veľtrhyPerry Talents5 hod.413 € / účasť0 €
T5.3Matchmakingové aktivityAPEL2 hod.95 € / hod.0 €
T5.3Matchmakingové aktivityLimerock8 hod.100 € / hod.0 €
T5.4Podpora prístupu k európskej sieti EDIHAPEL4 hod.100 € / hod.0 €
T5.5Identifikácia inovácií a inovatívnych spoločnostíLimerock4 man‑day944 € / man‑day0 €
Podpora verejného sektora
T6.1Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánovHealthHub3 hod.85 € / hod.0 €
T6.1Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánovESPRI2 hod.89 € / hod.0 €
T6.2Príprava digitálnych transformačných plánovHealthHub9 man‑day1 064 € / man‑day0 €
T6.2Príprava digitálnych transformačných plánovESPRI3 man‑day591 € / man‑day0 €
T6.3Optimalizácia procesov verejných organizáciíESPRI3 man‑day591 € / man‑day0 €
T6.4Podpora k adaptácii digitálnej inovácieHealthHub3 man‑day1 066 € / man‑day0 €
T6.4Podpora k adaptácii digitálnej inovácieUniverzita Komenského50 hod.47 € / hod.0 €
T6.4Podpora k adaptácii digitálnej inovácieSlovenská Technická Univerzita4 man‑day254 € / man‑day0 €
T6.4Podpora k adaptácii digitálnej inovácieESPRI3 man‑day591 € / man‑day0 €
T6.5Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánovAISlovakIA4 hod.266 € / účasť0 €
T6.5Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánovESPRI5 man‑day591 € / man‑day0 €

*Rozsah služieb je orientačný a môže sa líšiť od komplexnosti organizácie či služby

Názov služby Rozsah Hodnota poskytnutej služby
Testovanie pred investovaním
Hodnotenie digitálnej vyspelosti 125 € 32 € / hodina
Príprava plánu digitálnej transformácie 7 000 € 768 € / 8 hodín
Testovanie funkcionalít vyvinutých riešení 3 000 € 307 € / 8 hodín
Audit kybernetickej bezpečnosti 7 000 € 224 € / hodina
Manažment riadenia rizikových procesov kybernetických hrozieb 6 500 € 413 € / 8 hodín
Podpora integrácie, adaptácie a customizácia rôznych pokročilých digitálnych technológií (AI, robotika, internet vecí, telemedicína, 3D tlač,…) 3 750 € 591 € / 8 hodín
Vývoj AI (vízia AI, analýza údajov, pilotná implementácia, strojové učenie, testovanie) 2 500 € 827 € / 8 hodín
Testovanie kybernetickej bezpečnosti 8 000 € 650 € / 8 hodín
Predbežné hodnotenie spoločenských prínosov inovácií 6 000 € 413 € / 8 hodín
Predbežné hodnotenie inovácií pre pacientov 2 250 € 0 €
Testovanie záujmu cieľových skupín 1 500 € 0 €
Testovanie inovácie v reálnych podmienkach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 3 500 € 0 €
Testovanie inovácie na nemocničnom digitálnom dvojčati 1 500 € 0 €
“Prístup k vysokovýkonnej výpočtovej technike “ 2 000 € 0 €
Prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam pre pokročilé digitálne technológie 2 500 € 0 €
Prístup k testovacím a experimentálnym biomedicínskym zariadeniam 3 750 € 0 €
Zručnosti a školenia
Školenie zamestnancov zamerané na digitálnu transformáciu 1 750 € 0 €
Školenia AI 1 000 € 0 €
Školenia v oblasti pokročilých technológií (robotika, telemedicínaa internet vecí, HPC, 3D tlač,…) 1 500 € 0 €
Kurzy kybernetickej bezpečnosti pre rôzne cieľové skupiny (zdravotnícky personál, používatelia, manažéri, IT manažéri a technici, špecialisti na kybernetickú bezpečnosť) 1 000 € 0 €
Praktické školenie kybernetickej bezpečnosti 1 500 € 0 €
Business koučing 2 000 € 0 €
Školenia vo vybraných biomedicínskych oblastiach 750 € 0 €
AI tematické okrúhle stoly a workshopy 1 500 € 0 €
Zvyšovanie povedomia (roadshows, konferencie, workshopy s aktívnou účasťou) 2 500 € 0 €
Podpora pri hľadaní investícií
Podpora spoločností a verejných inštitúcií v prístupe k verejnému financovaniu 8 000 € 0 €
Podpora prístupu začínajúcich a spin-off podnikov k verejným a súkromným finančným inštitúciám a investorom 2 000 € 0 €
Podnikateľské inkubácie a akcelerácie vrátane navýšenia rizikového kapitálu 500 € 0 €
Inovatívny ekosystém a networking
Trhové a technologické informácie o obchodných príležitostiach 2 500 € 0 €
Informačné podujatia a veľtrhy 2 500 € 0 €
Matchmakingové aktivity 300 € 0 €
Podpora prístupu k európskej sieti EDIH 250 € 0 €
Identifikácia inovácií a inovatívnych spoločností 1 750 € 0 €
Podpora verejného sektora
Hodnotenie digitálnej vyspelosti verejných orgánov 350 € 0 €
Príprava digitálnych transformačných plánov 3 250 € 0 €
Optimalizácia procesov verejných organizácií 4 750 € 0 €
Podpora k adaptácii digitálnej inovácie 2 500 € 0 €
Pracovné skupiny zamerané na vývoj nových politík a akčných plánov 11 000 € 0 €