Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Vízia

Centrum inovatívneho zdravotníctva vytvorí do roku 2025 sieť zahŕňajúcu všetky kľúčové slovenské spoločnosti a verejné inštitúcie podporujúce moderné riešenia v zdravotníctve. Naše testovacie, vývojové a implementačné kapacity zabezpečia digitálnu transformáciu zdravotníctva, ktorej výsledkom bude signifikantné zlepšenie zdravotnej starostlivosti nielen na Slovensku.

Centrum ako jednotné kontaktné miesto prepojí kľúčových partnerov v sektore zdravotníctva. V súčasnosti má centrum viac ako 65 individuálnych klientov a ich počet stále rastie.

Hlavným cieľom centra je v súlade s EÚ4Health 2021-2027 zlepšenie a podpora zdravia v Únii - prevencia chorôb, podpora zdravia, medzinárodné iniciatívy v oblasti zdravia.

Využitie existujúcich inovačných digitálnych nástrojov a služieb, podpora digitálnej transformácie, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.

O nás

Centrum inovatívneho zdravotníctva je mimovládna organizácia fungujúca od roku 2021 ako Európske centrum digitálnych inovácií („EDIH“). Naším cieľom je podpora štrukturálnych reforiem, inovácií a digitálnej transformácie zdravotníckeho sektora na Slovensku za účelom zvýšenia jeho kvality a efektívnosti.

1

Pokročilé technologické riešenia

Za pomoci odborníkov vám pomôžeme s identifikáciou vašich potrieb, návrhom konkrétneho riešenia na mieru a nasadením vhodnej inovácie.

2

Tvorba inovatívnych projektov

Pomáhame s tvorbou nových projektov - od hľadania zdrojov a inšpirácií, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, až po komplexnú realizáciu.

3

Networking a tvorba politík

Vytvárame priestor pre všetkých, ktorí sa chcú podieľať na digitálnej transformácii zdravotníctva na Slovensku.

Tím

Centrum inovatívneho zdravotníctva založili experti na zdravotníctvo, fungovanie verejných politík a tvorbu zdravotníckych biznis modelov s cieľom vytvoriť stabilnú organizáciu podporujúcu našu víziu zdravotníctva 21. storočia.

Michal Ivantyšyn

CEO, APEL

Samuel Arbe

CEO, Centrum inovatívneho zdravotníctva

Martina Antošová

Riaditeľka Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja, Univerzitná nemocnica Martin

Peter Musil

Vedúci projektového centra, Univerzita komenského

Tatiana Pekarčíková

Projektová & Finančná koordinátorka, APEL

Simona Škulcová

Projektová koordinátorka