Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

k 08. 02. 2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci projektu s názvom „CIH“ (kód projektu: 17I03-04-V01-00003) a výzvy s kódom 17I03-04-V01 (ďalej len „Centrum inovatívneho zdravotníctva“), ktorý je zameraný na zdravotníctvo.

P.č. Prijímateľ IČO prijímateľa Schválená výška prostriedkov mechanizmu
1. AID s.r.o. 51852683 586,50 €
2. ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 405,50 €
3. Astellas Pharma s.r.o. 35942070 224,50 €
4. grandaliro s.r.o. 46335064 630,00 €
5. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 224,50 €
6. SK Dental s.r.o. 48217590 405,50 €
7. Univerzitná nemocnica Martin 00365327 405,50 €
8. Media Comp. s.r.o. 35731486 224,50 €
9. Liberio s.r.o. 52749886 4 872,50 €
10. Symptomedica s.r.o. 51803143 3 776,00 €
11. Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. 45737983 7 173,50 €
12. ScientiCore s.r.o. 53495721 3 100,00 €
13. A.M.S.C. s.r.o. 52124118 3 776,00 €
14. Hilbi Health s.r.o. 51031060 1 442,50 €
15. Cyberlinq, s.r.o. 46451544 577,50 €
16. Deep Art Medicine, s.r.o. 54512620 1 442,50 €
17. Labzone Estate, s.r.o. 53093453 1 442,50 €
18. Portál Malina, n.o. 52088341 1 635,00 €
19. Touch4IT s.r.o. 48024066 5 236,00 €