Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Interaktívny workshop k digitalizácii zdravotníctva

Workshop sa organizoval pod záštitou 4-dňovej konferencie ITAPA, ktorá je najväčšou technologickou konferenciou, ktorá formuje verejný diskurz v oblastiach ako digitalizácia, zdravotníctvo, ekonomika, podpora inovácií a kybernetická bezpečnosť. ITAPA každoročne vytvára jedinečný priestor na rôzne diskusie a workshopy pre špičkové mienkotvorné osobnosti a širokú verejnosť zo Slovenska a Európy.

Tento jedinečný interaktívny workshop viedol riaditeľ not a box Henrik Schødts, ktorý bol menovaný za budúceho lídra v oblasti zdravotnej starostlivosti, inovácií a technológie v Európe spolu s ďalšími profesionáli z Dánska, ktorí sa venujú školeniam v oblasti zdravotníckeho manažmentu. Interaktívne školenie bolo zamerané na digitálnu transformáciu, na tzv. “scenario planning”, ktorý otestoval a preveril nielen digitálne predpoklady a zručnosti, ale aj pomohol pochopiť potenciálny vplyv špecifických premenných, identifikovať potenciálne riziká a pripraviť sa na ne z rôznych uhlov pohľadu.

Posledných 9 rokov bol zakladateľ Henrik Schødts súčasťou vrcholového manažmentu nemocnice v Dánsku. Bol tiež vizionárskym vedúcim a vedúcim zodpovedným za organizáciu veľkého projektu: nová nemocnica v Hillerød Nordic Health Lab. Jeho spoluzakladateľ Søren Sünkse má skúsenosti s vyšším manažmentom z plánovania projektu nemocnice na zelenej lúke v Hillerød severne od Kodane a poradenstva v oblasti vrcholového manažmentu. Søren sa špecializuje najmä na riadenie rizík a projektov, analýzu údajov a navrhovanie udržateľných riešení.

Prezentácie priamo z ich workshopu si môžete pozrieť nižšie

Metodika “scenario planning” je užitočný nástroj, ktorý pomáha predstavovať si iné možnosti,tiež ako môžu ovplyvniť naše ciele, stratégie a akcie. Vytvorením scenárov môžeme otestovať nové predpoklady, identifikovať príležitosti, pochopiť potenciálny vplyv konkrétnych premenných a identifikovať potenciál rizika a pripraviť sa na to z rôznych uhlov pohľadu.
Scenario planning môže takto poskytnúť konkurenčnú výhodu tým, že lídrom umožní rýchlo a rozhodne reagovať.

Workshop Scenario ponúka účastníkom naučiť sa “nový jazyk” ako pristupovať k investíciám a transformácii strategickým spôsobom.

Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti notabox