Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Vzdelávacie workshopy a konferencia JARNÁ ITAPA 2024

18-19. júna sa v spolupráci s HealthHub konal ďalší ročník konferencie Jarná ITAPA 2024. 

Súčasťou konferencie boli aj tri nadupané vzdelávacie workshopy, ktoré HealthHub organizoval v spolupráci s AIKLINIKA a Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti. Druhý konferenčný deň bol venovaný hlavne témam z oblasti kyberbezpečnosti, využitiu AI a chat GPT, inováciám v zdravotníctve, financovaniu zdravotníctva, ale aj  novinkám v oblasti diagnostiky a terapie. 

Prvý konferenčný deň patril workshopu AIKLINIKA, ktorý účastníkom priniesol tému nových plánovaných projektov v zdravotníctve. Petra Zappe za Ministerstvo zdravotníctva SR poukázala na pripravované projekty a možnosti ich čerpania. 

Lektor Jordan Nikov prednášal veľmi aktuálnu tému využitia AI a ChatGPT v zdravotníckej a administratívnej praxi. 

 

Poobedný vzdelávací workshop Zdravotníctvo v ére digitálnej transformácie priniesol plno odborníkov a  expertov v oblasti digitalizácie zdravotníctva. Programom nás previedol Dominik Tomek zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorý účastníkom vysvetlil dôležitosť telemedicíny. Jozef Dvorový zo Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu poukázal na kľúčové faktory digitálnej transformácie zdravotníctva. Jednou z najprínosnejších tém bola aj prezentácia lekára Martina Pekarčíka, ktorý priniesol praktické príklady automatizácie procesov v zdravotníctve a dostupné riešenia na trhu. Všeobecná lekárka Jaroslava Orosová apelovala na dôležitosť inovácií :“Moderné lekárstvo musí byť založené na inováciách, bez toho to nepôjde.”  

Veľmi prínosnou témou bolo eZdravie a jeho funkcionality na ceste k digitalizácii zdravotníctva, kde sa Mária Čudejková a Branislav Skladan z NCZI venovali najmä téme eRecept a eDohody. “Spustenie systému eZdravie predstavuje najväčšiu kvantitatívnu zmenu v oblasti zdravotníctva” , prízvukovala M. Čudejková z NCZI. 

Miroslav Melo zo ZP Dôvera vo svojej vzdelávacej prednáške poukázal na fakt, že Slovensko má dlhodobo najvyšší počet návštev ambulantného lekára na 1 obyvateľa za rok v rámci EÚ. Apeloval na dôležitosť telemedíny z pohľadu zdravotnej poisťovne a vyzdvihol najčastejšie využívané digitálne nástroje, ktoré vedia lekárovi jeho prácu značne odľahčiť. 

Veľmi zaujímavou a poučnou prednáškou previedol účastníkov workshopu aj psychológ Aleš Bednařík, ktorý sa už vyše 15 rokov venuje problematike efektívnej komunikácie medzi lekárom a pacientom. Interaktívna prednáška plná otázok z publika priniesla veľa praktických rád pre lekárov.  

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania bol aj ďalší interaktívny workshop v oblasti kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve.  V spolupráci s Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti previedol workshop účastníkov rôznymi situáciami zo života, čomu sa je potrebné v zdravotníckej praxi vystríhať, keď príde na kybernetickú hrozbu. Workshop o kľúčových aspektoch kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve bol jednoznačne veľmi poučný a priniesol mnohé nové informácie o kyberbezpečnosti. 

Druhý konferenčný deň patril aj zaujímavým prezentáciám a diskusiám so zahraničnými spíkrami. Jednou z najprínosnejších bola diskusia dvoch špičkových expertov z Izraelu a Veľkej Británie. Adam Grey z HealthHub predstavil  revolúciu v slovenskom zdravotníctve – novú  inovačnú platforma x.Hub, ktorá pomáha slovenských nemocniciam s inováciami. Liam Grover z Birminghamu inšpiroval Slovensko novými výzvami a príležitosťami na zavádzanie nových technológií na trh pre moderné zdravotníctvo. 

V rámci konferencie mali účastníci tiež možnosť vyskúšať si virtuálnu realitu a 3D okuliare, kde sme poukázali na dôležitosť liečby ochorenia Diabetes mellitus prostredníctvom virtuálnej reality od Moving Medical Media Education. 

Skvelými témami v oblasti zdravotníctva boli najmä diskusie na tému Koľko stojí štát chorá populácia?, Misia zdravie, Regeneratívna medicína, Genomika v personalizovanej medicíne či Využitie AI v zdravotníctve . 

Jarná ITAPA 2024 bola inšpiratívna a plná vzdelávania. Tešíme sa na Vás na ďalších vzdelávacích workshopoch HealthHub a konferenciách ITAPA.