Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

ITAPA Health Lounge 2024

25. januára 2024 sme spoluorganizovali VIP stretnutie ITAPA Health Lounge najvýznamnejších aktérov v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Jeho cieľom bola otvorená a ambiciózna diskusia o zvyšovaní kvality slovenského zdravotníctva prostredníctvom širšieho nasadzovania inovácií. Cieľom podujatia bolo otvoriť diskusiu o kľúčových výzvach a príležitostiach v sektore zdravotníctva. Podujatie prinieslo na jedno miesto kľúčových predstaviteľov štátu, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poisťovní, zástupcov vedeckej a vzdelávacej obce, inovátorov a predstaviteľov najvýznamnejších firiem. 

Hlavnými témami podujatia boli dôležité otázky  “Ako budovať moderné zdravotníctvo? Ako optimalizovať cestu pacienta? Aké sú nové technológie pre moderné a digitálne nemocnice?”. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto stretnutia boli diskusie na tému verejného obstarávania v zdravotníctve, dostupnosti inovatívnej liečby na SR, dôležitosť klinických skúšaní ako aj téma ambulantného sektoru so špičkovými expertami. Do horúceho kresla sa posadila aj ministerka zdravotníctva SR, Zuzana Dolinková, ktorá v diskusii “1on1” s moderátorom Michalom Kovačičom prediskutovala najdôležitejšie a najkľúčovejšie otázky zdravotníctva na Slovensku a predstavila návod na budovanie systému zdravotníctva na európskej úrovni. 

V rámci projektu HealthHub sme podporili aj nádejné startupy, ktoré mali možnosť odprezentovať svoje nápady medzi kľúčovými hráčmi zdravotníctva. 

Hilbi

Startup Hilbi, pod vedením Patrika Kmeča, predstavuje decentralizovanú zdravotnú starostlivosť na základe umelej inteligencie. Hilbi funguje ako chat medzi pacientom a jeho lekárom, tiež aj medzi samotnými lekármi. Z týchto dát sa umelá inteligencia nielen učí, ale snaží sa aplikovať poznatky k vznikajúcim symptómom.

Analyzované dáta, ktoré zdieľa pacient so svojim lekárom, tak vedú k včasnej diagnostike rôznych ochorení a má častokrát dôležitý aspekt pri záchrane ľudského života.

LiWi

Ďalším startupom je LiWi, ktorý prišla na toto podujatie odprezentovať Miroslava Fövényes a priblížiť tému “Manažovanie pacientskych komunít” v spolupráci so startupom LiWi.

Vlastná skúsenosť s onkologickým ochorením ju nasmerovala na oblasť zdravotníctva a inšpirovala vytvoriť platformu pre pacientov ktorá sa zaoberá real-world dátami zameranými na preferencie, potreby a skúsenosti pacienta.

Portál Malina

V sekcii pod názvom „Technológie pre moderné a digitálne nemocnice“ si účastníci podujatia vypočuli od Aleny Mochnáčovej kľúčové informácie o portáli Malina.

Cieľom portálu je predísť situáciám bezradnosti, zhoršenia stavu v dôsledku neskorého zabezpečenia potrebnej služby. Portál je miestom pre ľudí, ktorí hľadajú vhodné zariadenie pre svojho blízkeho, pričom sa  podporujú myšlienky potreby rozvoja a inovácií v oblasti starostlivosti o pacientov v starobe, chorobe a bezvládnosti, myšlienky potreby rozvoja etických prístupov v oblasti starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých a upriamovanie pozornosti širokej verejnosti na narastajúci problém nedostatočného zabezpečenia kvalitnej starostlivosti o dlhodobo chorých a bezvládnych občanov SR.

Deep Art Medicine
Tomáš Koščo, krízový manažér & CEO predstavil prevratný startup s názvom Deep Art Medicine.
 
V roku 2021 sa podujal na vytvorenie špičkového tímu odborníkov z oblasti medical imaging, vďaka ktorému dnes na Slovensku vznikol Deep Art Medicine,  zaoberajúci sa vývojom revolučných modelov umelej inteligencie pre rádiológiu a rádioterapiu.
 

ITAPA Health Lounge bol plný skvelých spíkrov a obsahovo nabitých diskusií, pričom jedna z najzaujímavejších bola aj diskusia so Zuzanou Dolinkovou, ministerkou zdravotníctva SR.

Odzneli otázky a odpovede na témy ako:

Aké výzvy a zmeny nás čakajú v najbližšom čase v ambulantnom sektore?  Diskutovalo sa aj o spôsoboch stabilizácie personálu  v nemocniciach.  Či štát zavádza dostatočne efektívne opatrenia, ktorými motivuje ľudí k prevencii? Dokáže  štát efektívne reagovať na rastúci investičný dlh v slovenských nemocniciach? Nastolil sa aj problém financovania nemocníc a ako dokáže štát oddĺžiť nemocnice. Kľúčovou otázkou bola aj téma, či máme efektívny návod na budovanie systému zdravotníctva na európskej úrovni?

Ďakujeme všetkým, ktorí sa našich eventov zúčastňujú pravidelne a zároveň sa tešíme na všetky nové tváre, ktoré sa k nám v roku 2024 pridajú. 

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach navštívte stránku www.healthhub.sk a www.itapa.sk