Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

5+1 odporúčaní pre zdravé dáta v zdravotníctve.

Prečítajte si dokument vytvorený pracovnou skupinou Zdravé dáta, ktorá spracovala zistenia pre Vládu SR do Programového vyhlásenia vlády pre roky 2023-2027 pre oblasť Európskeho priestoru pre zdravotné údaje (European Health Data Space – EHDS).

Pracovnú skupinu viedol a odborne garantoval prof. Róbert Babeľa a členmi pracovnej skupiny boli okrem neho aj Imrich Berta, Zuzana Hečko, Petra Ištokovičová, Michaela Laktišová, Matej Mišík, Martina Nagyová a Ľuboš Urban.